هەرگیز بیرمەکەوە کومەڵێک پارە لە گەڵ خۆت هەڵگری .بە دەست بەتاڵی بڕۆ بۆ فرۆشگاکان و پارە بدە لەگەڵ فاستپەی.

تکایە ئەپلیکێشنی فاستپەی مۆبایلەکەت بەکار بهێنە بۆ گەیشتن بۆ ئەم جیاکراوەکە.